2001. - Lokalni izbori

26. rujna 2007.

Građani Republike Hrvatske su na Izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 20. svibnja 2001. birali članove 422 općinska i 123 gradska vijeća te članove 20 županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba na 6 430 biračkih mjesta u Hrvatskoj.

Građani Republike Hrvatske su na Izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 20. svibnja 2001. birali članove 422 općinska i 123 gradska vijeća te članove 20 županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba na 6 430 biračkih mjesta u Hrvatskoj. Svaka općina, grad i županija bili su jedna izborna jedinica. Izbori su održani po razmjernom sustavu, a izborni prag iznosio je 5%. U popise birača bilo je upisano 3,886.702 milijuna birača u Republici Hrvatskoj.

Izbore je nadgledalo oko 160 međunarodnih promatrača te 2 500 GONG-ovih promatrača raspoređenih po biračkim mjestima i u sedamdeset i četiri mobilne ekipe koje su obišle 1 550 biračkih mjesta na kojima nije bilo promatrača GONG-a ili biračka mjesta s kojih su dojavljene kritične situacije, čime je ukupno pokriveno oko 60% svih biračkih mjesta u Hrvatskoj.
Promatrači su na izborni dan promatrali i rad Državnog izbornog povjerenstva, svih županijskih izbornih povjerenstava te 118 općinskih i gradskih izbornih povjerenstava.

Opća ocjena GONG-a je da su Izbori za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave uglavnom protekli u skladu s izbornim zakonom i obvezatnim uputama iako su mjestimično bili lošije organizirani i provedeni u usporedbi s izborima 2000.

----------------------------------------

Izvještaj GONG-a o lokalnim izborima 2002. preuzmite ovdje (167 KB)

chevron-right