SWITCH TO
English
TEMA

Povjerenik za informacije

AKTIVNOSTI TEME U
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
20
12
2016

Kako do savjetovanja u gradovima, općinama i županijama?

Sa ciljem standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću, i s posebnim fokusom na županije, gradove i općine, u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer Povjerenica za informiranje pripremila je i javno predstavila Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Educiranje