SWITCH TO
English
TEMA

Financiranje stranaka

AKTIVNOSTI TEME U
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
02
2017

Tko je dao 40 milijuna kuna kredita strankama?

Parlamentarne stranke su 2015. dugovale 40.395.499,00 kn uglavnom bez objavljivanja izvora kredita i zajmova čime su prekršile Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija, a DIP tvrdi kako stranke nisu dužne objaviti kreditore.

Istraživanje