SWITCH TO
English

Kako GONG radi?

Unutar svakog programa provode se aktivnosti jednom od tri metode rada čime se osigurava kvaliteta i primjenjivost rezultata aktivnosti programa:

Riječ je o cikličkom procesu – prvo se istražuje odabrana tema da bi rezultati istraživanja bili podloga zagovaranju promjena kod donositelja političkih odluka, a naposljetku slijedi edukacija, kako građana, tako i svih onih koji provode promjene.

Istraživanja provodi GONG-ov Istraživački centar koji radi samostalno i u suradnji s vanjskim suradnicima, a sve pod motom „kod nas odokativno postaje provjereno“. Istraživački centar analizira sadržaj i procese unutar javnih politika koje doprinose i/ili podržavaju dobro upravljanje. Riječ je u prvom redu o antikorupcijskoj politici (uključujući pravo na pristup informacijama), politici zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava, reformi javne uprave, te obrazovanju za demokratsko građanstvo.

Zagovaranje je ono po čemu je GONG dosad bio najprepoznatljiviji – na temelju istraživanja i na druge načine skupljenih iskustava GONG je uspio, primjerice osvijestiti građane o potrebi sređivanja popisa birača. Povrh svega, GONG je inicirao pokretanje Zagovaračke mreže preko koje više od 60 organizacija civilnog društva međusobno komuniciraju, razmjenjuju podršku, dogovaraju projekte i ostale aktivnosti.

Educiranje je zadaća EDU-centra unutar kojeg se na jednom mjestu nalaze programi za neformalno cjeloživotno učenje i obrazovanje: edukacije službenika o pravu na pristup informacijama, Aarhuškoj konvenciji, znanstvenim metodama istraživanja, knjigovodstvu specijaliziranom za organizacije civilnog društva, edukacija za građansku pismenost usmjerena na pripremu nastavnika i učitelja za građansko obrazovanje mladih.

„Najgora od svih vrsta nepismenosti je politička nepismenost. Politički nepismena osoba ne čuje, ne govori, ne sudjeluje u političkim događanjima. Ona ne zna da troškovi života: cijena graha, ribe, brašna, stanarine, cipela, lijekova, ovise o političkim odlukama. Politički nepismena osoba je toliko zaslijepljena da ponosno govori kako mrzi politiku. Ta osoba ne zna da se iz njegovog političkog neznanja rađa prostitucija, napuštena djeca i najgori od svih lopova – loši političari, korumpirani i potkupljeni od strane lokalnih i multinacionalnih tvrtki.“ – Bertolt Brecht