SWITCH TO
English

Istraživački centar

Donošenje odluka i politika utemeljeno na analizi, argumentaciji i uvidima GONG smatra ključnim alatom, ali i samim ciljem, čije ispunjenje donosi višu razinu kvalitete konkretnih javnih politika, uz višu razinu uključivanja zainteresirane javnosti u procese političkog odlučivanja. S obzirom da postojeća razina demokratske kulture u postupku donošenja odluka u Hrvatskoj zahtijeva značajna unaprjeđenja u vidu nužne promjene kulture upravljanja, Istraživački centar koristi postojeće formalne mehanizme savjetovanja za ostvarenje svojih istraživačkih i GONG-ovih zagovaračkih ciljeva.

Pod motom ''kod nas odokativno postaje provjereno'', Istraživački centar GONG-a samostalno, ali i u suradnji s vanjskim suradnicima, analizira sadržaj, pravni i institucionalni okvir te procese odlučivanja unutar javnih politika u GONG-ovom fokusu: antikorupcijska politika (uključujući pravo na pristup informacijama i sukob interesa), politika zaštite građanskih i političkih prava, reforma javne uprave, transparentnost i otvorenost tijela javnih vlasti, te obrazovanje za demokratsko građanstvo. Rezultate tih analiza koristimo kao potporu zagovaračkim aktivnostima GONG-a i suradničkih organizacija.

GONG-ova regionalna škola interpretacijske policy analize